دگرگونی ریشه ای و بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات

 

انقلاب و تحول

 

باز مهندسی فرآیندها

 

مهندسی مجدد یا BPR عبارت است از طراحی دوباره فرایندهای کسب و کار، سیستم های مرتبط با آن ها و ساختارهای سازمانی به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در عملکرد سازمان. در مهندسی مجدد، طراحی ریشه ای فرایندها، تشکیلات، و فرهنگ یک شرکت برای دستیابی به جهش هایی خارق العاده در عملکرد آن شرکت با کنار نهادن شیوه های قدیمی و سنتی و نگرشی جدید به کار برای به وجود آوردن محصول و یا خدمتی مناسب صورت می گیرد.

 

اقدامات اساسی در عملیات باز مهندسی

 

1- ارزیابی وضعیت فعلی

سازمان‏ها وقتی دست به بازمهندسی می ‏زنند که از وضعیت فعلی ناخشنود باشند؛ فرایندها، مخاطب ‏ها و مشتریان سازمان رضایت آن را در پی ندارند. سازمان با سطح مدیریتی دست و پاگیر، پیچیده و نظام کم‏ بازده مواجه است. سازمان قادر نیست که نیازهای مشتریان را به موقع و به طور کامل برآورده سازد. شناسایی چنین وضعیتی نیازمند ارزیابی دقیق وضعیت فعلی سازمان است تا با شناسایی نقاط ضعف، به ضرورت بازمهندسی پی ببریم و با شناسایی نقاط قوت نقطه آغازین آن را ترسیم نماییم.

2- وجود قهرمانی در رأس سازمان

بدون وجود فرد خلّاقی در سطوح عالی سازمان تغییرات بنیادی مانند بازمهندسی دیر یا زود با شکست مواجه خواهد بود. این قهرمان باید با حمایت‏های خود اطمینان‏بخش اقدامات سازمان باشد. با افزایش حمایت مدیران عالی، تأثیر تصمیمات بازمهندسی بیشتر می‏شود و منابع گسترده‏ تری در اختیار قرار خواهد گرفت و می‏توان به پیشبرد بازمهندسی بیشتر امیدوار بود.

بازمهندسی

3- تشکیل تیم هدایتگر

برای هدایت امور در سازمان تیمی متشکل از مدیران ارشد منابع انسانی، مدیران نظام‏های اطلاعاتی، مدیران سطوح عملیاتی و کارشناسانی از بیرون تشکیل می‏شود. این تیم مسئولیت‏های متعددی را بر عهده دارد؛ از جمله:

  • درک نیاز اساسی مشتریان در ارتباط با فرایند تولید یا خدمات؛
  • نقشه فرایندهای رایج و الزامات نظام؛
  • مورد توجه قرار دادن یک کالا یا خدمت جدید در فرایندها؛
  • تعریف کردن فرایندهای بازمهندسی و ارائه طرح مرحله‏ای عملیات. مهم‏ترین کار تیم هدایتگر در این مرحله انجام می‏شود.

4- تشکیل تیم مجری

این تیم به منظور حل هر مسئله‏ای که در فرایند کار پیش بیاید تشکیل می‏شود. اعضای تیم با توجه به فرایندهای جاری، فرایند جدیدی ارائه می‏کنند. همچنین به تحلیل هزینه ـ سود هر راه حل پرداخته و آن را هدایت می‏کنند و در نهایت، زیربنای کار، نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز نظام را تعیین می‏کنند. بعد از این، به آزمایش کردن برنامه، نصب تجهیزات، انتقال مدیریت، آموزش کارکنان و به کارگیری نیروهای جدید پرداخته می‏شود.

مزایای باز مهندسی

  • یکپارچگی مشاغل
  • کارمند‌محوری
  • کاهش بازرسی و کنترل
  • کاهش موارد اختلاف
  • امکان ایجاد تمرکز و تمرکززدایی