برگزاری دوره های آموزشی در زمینه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، طراحی وبسایت و پورتالهای سازمانی

 

آموزش

 

آموزش تجربه‌ای است مبتنی بر یادگیری و به‌منظور ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی‌ها، تغییر مهارت‌ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی کند. بنابراین آموزش به‌مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل با همکاران است. آموزش مستلزم استفاده از برنامه‌های پیش‌بینی شده‌ای است که شایستگی‌های موجود در کارکنان را تقویت و موجب کسب دانش، مهارت و توانایی‌های تازه در فرد می‌شود، به‌گونه‌ای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل می‌ کند.

آموزش‌ حضوری

 

کلیه فعالیت‌هایی که به‌منظور تسهیل فرآیند یادگیری با نگاه فردی به آموزش و یادگیری، طرح‎ریزی می‎شود و بین معلم و یک یا چند فراگیر به‌صورت کنش متقابل جریان می‌یابد یا آموزشی که با حضور آموزش دهنده و آموزش گیرنده در یک مکان (کلاس) و زمان معین، به‌صورت رو‌در‌رو ارائه می‎شود و در آن کنش و واکنش متقابل و چهره به چهره بین یاد‌دهنده و یادگیرنده وجود دارد؛ این رویکرد دارای پیشینه محکمی است و به روش‌های پیموده و اثبات شده، طرح‌ها و برنامه‌های درسی آزمون شده خود اتّکا می‌کند.

آموزش‌ غیر حضوری

آموزش غیر حضوری یا آموزش از راه دور روش غیر مستقیم آموزشی نظام مندی است که بر اساس جدایی جغرافیایی معلم و فراگیر استوار است و روابط آموزشی بین معلم و فراگیر بر پایه استفاده از فناوری نوین ، تصویر داده ها، و چاپ، که تدریس در آن بین دو حیطه حمایت کامل و عدم حمایت کامل از یاد گیرنده است، شکل می گیرد. به عبارت دیگر، نوعی روش آموزشی است که یادگیری در آن فردی، مستقل و متکی به فراگیر بوده و انتقال مسئولیت یاد گیری از یاد دهنده به یادگیرنده صورت می گیرد .

آموزش

آموزش‌های مجازی

آموزش مجازی، آموزش و یادگیری توسط ابزارهای الکترونیکی می‌باشد. به طور معمول محتوای دوره آموزشی با استفاده از انتقال صدا٬ تصویر و متن ارائه می شود. این روش در حقیقت تکامل یافته شیوه آموزش از راه دور است.

آموزش‌های شغلی

نوعی از آموزش‌های مبتنی بر یادگیری که هدف آن ایجاد دگرگونی نسبتاً دائمی در رفتار، آشنایی بیشتر با ویژگی‌های شغل مورد نظر و افزایش توانایی فرد در انجام دادن وظایف و بهبود عملکرد خود است.

آموزش قبل از خدمت

آن نوع آموزشی است که قبل از ورود فرد به سازمان به وی ارائه می گردد تا شایستگی و توانائیهای لازم را در او ایجاد نماید و او را برای احراز مشاغل در آینده آماده سازد. این نوع آموزش برای رفع مسائل و مشکلات خاص سازمانی صورت نمی گیرد بلکه هدف عمدة آن تربیت نیروی انسانی برای نهاد یا سازمان می باشد.

آموزش‌های ضمن خدمت

اگرچه در اکثر سازمان ها، افراد قبل از تصدی مشاغل، آموزش های کلاسیک را پشت سر می گذارند ولی معمولاً به علت اینکه این آموزش ها جنبه عمومی و کلی دارد، افراد نیازمند آموزش های تخصصی و کاربردی دیگری می باشند و به عبارت دیگر همگام با استخدام کارمند در سازمان، شرایط و ویژگی های کاری و مسائل و مشکلات شغلی کارمند را محتاج به آموزش های مستمر در ارتباط با شغل مورد تصدی می سازد. مضافاً اینکه تحولات سریع در شیوه ها و تکنیکهای ویژه ضرورت آموزش های ضمن خدمت را توجیه می کنند.