تولید نرم افزار

با توجه به گسترش اینترنت بسیاری از سازمان ها و شرکت ها  جهت رفاه ارباب رجویان، مشتریان و تمرکز اطلاعات و یا سهولت در دسترسی اطلاعات در داخل سازمان و شرکت، خدمات درون سازمانی و بیرون سازمانی خود را در یک وب سایت ارائه می نمایند. در برخی موارد با توجه به نیاز و اهداف سازمان یا شرکت مذکور، راه اندازی سیستم و یا برنامه نویسی تحت وب بصورت سفارشی نیاز می باشد. 

شرکت متین تایم با در اختیار داشتن تیم قوی جهت تجزیه و تحلیل و نیاز سنجی سازمان با استقرار کارشناسان در سازمان و مصاحبه با بخش های مختلف و مشخص کردن نوع نیاز، روندها و فرم های مورد نظر ابتدا روند در نظر گرفته شده را بهینه کرده و سپس با استفاده از تیم برنامه نویسی خود، برنامه سازمان را جهت راه اندازی بر روی وب سایت طراحی می نماید.
برنامه نویسی تحت وب در واقع راه اندازی خدمات سازمان و یا ارائه راه حل بهتری بر روی وب سایت می باشد که توانایی ارائه خدماتی سریعتر و آسانتر را به کاربران ارائه می نماید.