اخبارسایت نیکو پژوهان تفسیر
جلسه مشاوره بهبود وضعیت وب سایت:
ارائه مشاوره تخصصی به شرکت مهندسی و بازرسی فنی نیکو پژوهان تفسیر
با حضور کارشناسان فنی و بازاریابی متین تایم مشاوره تخصصی شرکت مهندسی و بازرسی فنی نیکو پژوهان تفسیر ارائه گردید.
 ٢٠:٤٥ - 1396/08/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
لوگو سایت شرکت عمران شهر جدید پردیس
با حضور نمایندگان فنی متین تایم:
ارائه مشاوره تخصصی و تکمیلی به شرکت عمران شهر جدید پردیس
با حضور کارشناسان فنی و بازاریابی متین تایم مشاوره تخصصی و تکمیلی به شرکت عمران شهر جدید پردیس ارائه گردید.
 ١١:١٥ - 1396/07/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
مشاوره آقای محمدی نیکو
با حضور نمایندگان فنی متین تایم:
ارائه مشاور تخصصی به جناب آقای محمدی نیکو
با حضور کارشناسان فنی و بازاریابی متین تایم مشاوره تخصصی خدمت جناب آقای محمدی نیکو ارایه گردید.
 ٢٠:١٠ - 1396/07/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
سایت پلاس یو
با حضور نمایندگان فنی متین تایم:
ارائه مشاوره تخصصی به جناب آقای سید محمد حسین میرمجیدی
با حضور کارشناسان فنی و بازاریابی متین تایم مشاوره تخصصی خدمت آقای سید محمد حسین میرمجیدی ارائه گردید.
 ٢١:١٥ - 1396/07/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
لوگو سایت صنایع غذایی بهروز نیک
با حضور نمایندگان فنی و بازاریابی متین تایم:
ارائه مشاوره تخصصی به شرکت صنایع غذایی بهروز نیک
با حضور کارشناسان فنی و بازاریابی متین تایم مشاوره تخصصی به شرکت صنایع غذایی بهروز نیک ارائه گردید.
 ١٦:٠٠ - 1396/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>