اخبار > ارائه مشاور تخصصی به جناب آقای محمدی نیکوبا حضور کارشناسان فنی و بازاریابی متین تایم مشاوره تخصصی خدمت جناب آقای محمدی نیکو ارایه گردید.

مشاوره آقای محمدی نیکو

در روز سه شنبه 18 مهر ماه 1396 جلسه ای با حضور جناب آقای امیرحسین محمدی نیکو در دفتر مجموعه متین تایم برگزار شد.

در این جلسه توسط کارشناسان فنی و بازاریابی متین تایم توضیحاتی درباره اهمیت انتخاب مناسب دومین،هاست و نرم افزار مدیریت محتوا و استفاده از یک پوسته ریسپانسیو در افزایش کیفیت یک وبسایت ارائه شد. همچنین تفاوت های سئو کیفی و کمی و اهمیت تولید و انتشار محتوای با ارزش جهت جذب مخاطب پرداخته شد.

جناب آقای محمدی نیکو در حوزه صنایع تهویه و تبرید فعالیت می کنند و هدف ایشان از حضور در این جلسه دریافت مشاوره جهت تصمیم گیری در مورد ایجاد یک کسب و کار جدید برمبنای راهکارهای فناوری وب و اینترنت بوده است.


خروج