اخبار > ارائه مشاوره تخصصی به سرکار خانم دکتر نیکی تدینبا حضور کارشناس متین تایم، مشاوره تخصصی جهت راه اندازی وبسایت در حوزه اطلاعات پزشکی به سرکار خانم نیکی دکتر تدین ارائه گردید.

ارائه مشاوره تخصصی به سرکار خانم نیکی تدین

در این جلسه کارشناسان متین تایم درباره خدمات مجموعه از جمله در زمینه نرم افزارCMS، پیاده سازی پوسته و نحوه ارائه خدمات سئو کیفی و کمی توضیحاتی ارائه دادند.

در پایان مقرر شد نمونه نقشه و پوسته توسط متین تایم پیشنهاد گردد و در نهایت پوسته انتخابی پیاده سازی شود.

 


خروج