اخبار > ارائه مشاوره به جناب آقای دکتر وحید حسینیبا حضور کارشناسان فنی و بازاریابی متین تایم مشاوره تخصصی به جناب آقای دکتر وحید حسینی ارائه گردید.

دکتر سید وحید حسینی

در روز شنبه 12 اسفندماه 1396 جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر وحید حسینی مدیرعامل محترم شرکت کنترل کیفیت هوا و دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف وهمکاران ایشان، جناب آقای اشجعی و خانم ها صفی و مهدوی در دفتر مجموعه متین تایم برگزار گردید.
در این جلسه کارشناس فنی و کارشناس بازاریابی متین تایم درباره سامانه های تحت وب انجام شده توسط متین تایم و دیگر خدمات مجموعه از جمله در زمینه نرم افزارCMS، پیاده سازی پوسته های گرافیکی وب سایت و نحوه ارائه خدمات سئو کیفی و کمی توضیحاتی ارائه دادند.
در ادامه جلسه آقای دکتر حسینی سامانه های تحت وب مورد نظرشان را بطور کامل تشریح کردند؛ سپس در مورد آنها بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.
تحصیلات دانشگاهی جناب آقای دکتر وحید حسینی:
• تخصص احتراق و آلایندگی های ناشی از احتراق از آزمایشگاه تحقیقاتی ملی دولت فدرال کانادا، 1388
• دکتری مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه آلبرتا، ادمونتون، کانادا، 1386
• کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1379
• کارشناسی مهندسی مکانیک، گرایش جامدات از دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1376
عناوین علمی و اجرایی جناب آقای دکتر وحید حسینی:
• دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، 1389 تاکنون
• مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران، 1392 تاکنون
• مدیر اجرایی کرسی یونسکو، مدیریت آب و محیط زیست شهرهای پایدار، 1391 الی 1395
• مدیر دوره کارشناسی ارشد قوای محرکه خودرو دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، 1390 تاکنون


خروج