اخبار > ارائه مشاوره تخصصی و تکمیلی به شرکت بلیسیمابا حضور نمایندگان فنی متین تایم مشاوره تخصصی و تکمیلی خدمت شرکت بلیسیما ارائه گردید.

با حضور نمایندگان فنی متین تایم مشاوره تخصصی و تکمیلی خدمت مدیران محترم سایت بلیسیما ارائه گردید. 

در جلسه ای که روز یکشنبه 1395/09/21 در شرکت متین تایم برگزار شد، توسط کارشناسان متین تایم توضیحاتی درباره را اندازی وبسایت خدمت جناب آقای دکتر ابراهیمی، جناب آقای دکتر مطهرپور و جناب آقای مهندس باستانی ارائه شد.


خروج