اخبار > حضور متین تایم در سمینار تحلیل رفتار متقابلسمینار تحلیل رفتار متقابل با سخنرانی آقایان دکترعلی پیرهانی( دومین فرد 21 زبانه دنیا) و دکتر شاهین سلطانی (عضو انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل) در تاریخ 24 تیرماه 95 با همکاری شرکت مشتریان گلدیران با حضور افتخاری آقایان: مهندس علیخانی(مدیر عامل محترم شرکت گلدیران)، مهندس رمضانی(مدیریت محترم منابع انسانی گلدیران)، مهندس آقاعلیخانی(مدیرکل محترم آموزش و توسعه ایران خودرو دیزل )، حسین زاده (ریاست محترم اداره برنامه ریزی و آموزش ایران خودرو)، دکتر جوادی مهران(مشاورمحترم بانک ملت و پژوهشگر و استاد برتر ایران)، هادی زاده(مدیرمحترم منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت)، دکتر دیاکو نوروزی( مجری اولین Business Coach حرفه ای در ایران) و همچنین از دانشگاه بین المللی ارمنستان، شرکت زرین سیمای البرزZSA، سازمان مدیریت صنعتی، بانک ملت، پژوهشگاه صنعت نفت و... برگزار گردید .

سمینار تحلیل رفتار متقابل با سخنرانی آقایان دکترعلی پیرهانی( دومین فرد 21 زبانه دنیا) و دکتر شاهین سلطانی (عضو انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل) در تاریخ 24 تیرماه 95 برگزار گردید.


خروج