انتشارات صدرا

انتشارات صدرا

مرکز نشر آثار استاد شهید مرتضی مطهری
انتشارات صدرا

اطلاعات مشتری

زمینه فعالیت

استاد شهید مرتضی مطهری (ره) یکی از بزرگ ترین و موفق ترین متفکران اسلامی در عصر جدید است. این استاد گرانقدر عمر خود را صرف شناخت اسلام و شناسایی آن به شیفتگان علوم اسلامی  کرد. از ایشان آثار بسیار ارزشمندی بر جای مانده که از میان آن ها می توان به نظام حقوق زن در اسلام، حماسه حسینی، جاذبه و دافعه علی و قیام و انقلاب مهدی اشاره کرد.

سایت انتشارات صدرا به منظور معرفی افکار و فروش آثار استاد شهید مطهری برای ترویج معارف اسلامی راه اندازی گردیده است.

 

موبایل: <#f:786/>

از متین تایم

اطلاعات فنی

میل سرور: داخلی
هاست: داخلی