معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کارگروه ارزیابی و تشخیص و صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اطلاعات مشتری

زمینه فعالیت

به منظور تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، کارگروهی زیر نظر رییس شورا تشکیل شده است که شرکتها و موسساتی که شاخص های موجود در آيين نامه تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان را داشته باشند و بعد از اینکه طی مراحل ارزیابی تایید گردند؛ به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می‌شوند تا طرح خود را به آن صندوق ارائه نموده و از تسهیلات مربوطه با توجه به اساسنامه این صندوق استفاده نمایند.

تلفن ثابت: 83533330
موبایل: <#f:786/>
ایمیل: info@ daneshbonyan.isti.ir

از متین تایم

نوع پکیج: ...

اطلاعات فنی

میل سرور: اختصاصی
هاست: اختصاصی
تعداد سایت های لینک شده : 0